Projek Pembangunan Infrastruktur Sistem Saliran Jajaran R1 & R2 untuk Kompleks Bersepadu Petroleum Pengerang (PIPC) (Pakej 2

Agensi Pelaksanaan : Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia

  Nilai Kontrak : RM60,421,412.98

Tempoh Kontrak : 28 Disember 2017 – 28 Disember 2019

Tarikh jangka siap : 06 September 2020

Kontrak No. : JPS/IP/BSMA/01/2017